100% УСПЕХ | ГАРАНТИРАНО ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ | ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА

Политика за поверителност

Член 1. Представяне на сайта

На потребителите на уебсайта се посочва самоличността на различните участници, свързани с неговото създаване и следене :

Собственик : Stop Mole LLC
Адрес : 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Съединени американски щати
Социален капитал : 100 000 USD
Правна форма : ООД
Номер на регистрационен файл : 2530981

Хостинг : OVH SAS, 2 rue Kellermann, Roubaix, 59100, Франция

Член 2. Общи условия за използване на сайта и предоставяните услуги

Използването на уебсайта подразбира пълното и безусловно приемане на следните общи условия за използване. Тези общи условия могат да бъдат променяни или допълвани по всяко време, затова се препоръчва на потребителите на уебсайта да ги консултират редовно.

Този сайт обикновено е достъпен по всяко време за потребителите. Възможно е на Stop Mole LLC да бъде взето решение за временна прекъсване за техническо обслужване, при което ще се опита да предостави предварителна информация на потребителите за датите и часовете на вмешателството.

Уебсайтът се актуализира редовно от Stop Mole LLC. Също така, правните уведомления могат да бъдат променяни по всяко време: те обаче се прилагат за потребителя, който е поканен да се спре на тях колкото е възможно по-често, за да се информира за тях.

Член 3. Описание на предоставяните услуги

Целта на уебсайта е да предостави информация относно всички дейности на компанията.

Stop Mole LLC се стреми да предоставя възможно най-точна информация на уебсайта. Въпреки това тя не носи отговорност за пропуски, неточности и недостатъци в актуализацията, било то поради действията й или на трети страни-партньори, които й предоставят тази информация.

Всички указани на уебсайта информации се предоставят с ориентировъчен характер и могат да се променят. Освен това, информацията, посочена на уебсайта, не е изчерпателна. Тя се предоставя с резерва за промени, направени след публикуването.

Член 4. Контрактуални ограничения за техническите данни

Уебсайтът използва технологията JavaScript.

Интернет сайтът не носи отговорност за материални щети, свързани с използването на сайта. Освен това, потребителят на сайта се задължава да има достъп до сайта със съвременна техника, без вируси и с актуализиран браузър.

Член 5. Интелектуална собственост и нарушения

Stop Mole LLC притежава правата на интелектуална собственост или разрешенията за използване на всички елементи, достъпни на сайта, включително текстове, изображения, графики, лога, икони, звуци, софтуер.

Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна, публикуване, адаптиране на част или цяло от елементите на сайта, независимо от средството или процедурата, използвана, е забранено, освен с предварително писмено разрешение на Stop Mole LLC.

Всяко неразрешено използване на сайта или на някой от елементите, които съдържа, ще се счита за нарушение на авторските права и ще бъде преследвано.

Член 6. Ограничение на отговорността

Stop Mole LLC не носи отговорност за пряката или косвена вреда, причинена на потребителското оборудване при достъп до уебсайта и произтичаща от използването на оборудване, което не отговаря на спецификациите, посочени в точка 4, или от появата на грешка или несъвместимост.

Stop Mole LLC не носи отговорност и за косвени вреди (като например загуба на пазар или възможност), произтичащи от използването на уебсайта.

Интерактивните пространства (възможност за задаване на въпроси в контактното пространство) са на разположение на потребителите. Stop Mole LLC запазва правото си да изтрие без предварително предупреждение всяко съдържание, публикувано в този раздел, което нарушава приложимото законодателство на страната, в която се намира продавачът, по-специално разпоредбите за защита на данните. В случай на такива нарушения, Stop Mole LLC си запазва правото да предизвика гражданска и/или наказателна отговорност на потребителя, по-специално ако съобщението е расистко, обидно, клеветническо или порнографско, независимо от използвания носител (текст, фотография...).

Член 7. Управление на личните данни

При използване на уебсайта могат да бъдат събирани следните данни: URL на връзките, чрез които потребителят достъпва уебсайта, доставчикът на интернет достъп на потребителя, интернет протокол адрес (IP) на потребителя.

Във всеки случай Stop Mole LLC събира лични данни на потребителя само за нуждите на определени услуги, предлагани от уебсайта. Потребителят предоставя тези данни със съзнание, особено когато ги въвежда сам. На потребителя на уебсайта се указва дали е задължително или не да предостави тези данни.

Съгласно разпоредбите за информационното обслужване, файловете и свободите всеки потребител има право на достъп, корекция и противопоставяне на личните данни, засягащи него, като направи писмено и подписано искане, придружено от копие на документ за самоличност с подпис на собственика на документа, като посочи адреса, на който трябва да бъде изпратен отговорът.

Личната информация на потребителя на уебсайта няма да бъде публикувана без неговото съгласие, разменяна, прехвърляна, продавана или прехвърляна на какъвто и да е носител на трети страни. Само при предположение за преоценяване на Stop Mole LLC и неговите права може да бъде предоставена на евентуалния купувач, който от своя страна ще бъде задължен да спазва същата задължение за съхранение и изменение на данните, свързани с потребителя на уебсайта.

Базите данни са защитени с разпоредбите за закрила на правната защита на базите данни.

Член 8. Хипервръзки и бисквитки

Уебсайтът съдържа определен брой хипервръзки към други сайтове, създадени с разрешението на Stop Mole LLC. Въпреки това Stop Mole LLC няма възможност да провери съдържанието на такива посещени сайтове и, съответно, не носи отговорност за това.

Сърфирането на уебсайта може да доведе до инсталирането на бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя. Бисквитката е малък файл, който не позволява идентификацията на потребителя, но записва информация относно навигацията на компютъра на сайта. Получените по този начин данни са предназначени за улесняване на последващата навигация на сайта и също така имат за цел извършването на различни измервания на посещенията.

Отказът за инсталиране на бисквитка може да доведе до невъзможност за достъп до някои услуги. Все пак потребителят може да конфигурира компютъра си по следния начин, за да откаже инсталирането на бисквитки:

Под Internet Explorer : кликнете на инструменти (икона на завъртяната зъбчатка в горния десен ъгъл) / интернет опции. Изберете Поверителност и изберете Блокирай всички бисквитки. Потвърдете с ОК.

Под Firefox : в горната част на прозореца на браузъра кликнете на бутона Firefox и отидете на раздела Опции. Изберете раздела Поверителност. Настройте Правилата за съхранение на: използвайте персонализирани настройки за историята. Накрая махнете отметката, за да деактивирате бисквитките.

Под Safari : Кликнете в горния десен ъгъл на браузъра на иконата на менюто (символизирана със зъбчато колело). Изберете Настройки. Изберете раздела Показване на допълнителни настройки. В раздела "Поверителност", изберете Настройки на съдържанието. В раздела "Бисквитки" можете да блокирате бисквитките.

Под Chrome : Кликнете в горния десен ъгъл на браузъра на иконата на менюто (символизирана с три хоризонтални линии). Изберете Настройки. Изберете раздела Показване на допълнителни настройки. В раздела "Поверителност", кликнете на предпочитания. В раздела "Поверителност", можете да блокирате бисквитките.

Член 9. Приложимо право и присъда

Всички спорове, свързани с използването на уебсайта, се регулират от в сила находящото се право в страната на настаняване на продавача. Ексклузивна юрисдикция се предоставя на компетентните съдилища в страната на настаняване на продавача.

Член 10. Лексикон

Потребител : Интернет потребител, свързващ се и използващ гореспоменатия уебсайт.

Лични данни : Информация, която позволява, по какъвто и да е начин, директно или косвено, идентифициране на физически лица, на които се отнасят.