100% УСПЕХ | ГАРАНТИРАНО ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ | ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА

Общи условия за продажба

Настоящите условия за продажба са сключени от една страна от дружеството Stop Mole LLC с акционерен капитал от 100 000 щатски долара, чиято седалище се намира на адрес : 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Съединени щати, регистрирано в Регистъра на търговците в Делауеър под номер 2530981 и управляващо уебсайта, и от друга страна - от всеки юридически лицо, желаещо да закупи продукт през уебсайта, наречено по-долу "клиент".

Член 1. Обект

Настоящите условия за продажба имат за цел да определят договорните отношения между Stop Mole LLC и клиента и условията, приложими към всяка покупка, извършена чрез този уебсайт. Закупуването на продукт чрез настоящия уебсайт предполага безусловното приемане от страна на клиента на настоящите условия за продажба, които клиентът признава, че е прочел предварително преди да направи поръчката си. Преди всяка транзакция клиентът заявява, от една страна, че покупката на продукти от уебсайта е пряко свързана с неговата професионална дейност и че е регистриран по ДДС, и, от друга страна, че разполага с пълноправна правоспособност, която му позволява да се задължава по тези общи условия за продажба.

Дружеството Stop Mole LLC запазва правото да променя по всяко време тези условия на продажба, за да спази всяко ново законодателство или с цел подобряване на използването на своя уебсайт. В този случай приложимите условия ще бъдат тези, които са в сила към датата на поръчката от страна на клиента.

Член 2. Продукти

Предлаганите продукти са тези, които са изброени на уебсайта на дружеството Stop Mole LLC, докато има наличност. Дружеството Stop Mole LLC запазва правото да променя по всяко време асортимента си от продукти. Всеки продукт е представен на уебсайта във формата на описание, което включва неговите основни технически характеристики (обем, използване, състав...). Снимките са възможно най-точни, но не задължават продавача нито по какъв начин. Продажбата на продуктите, представени в уебсайта, е предназначена за всички клиенти, пребиваващи в страните, които напълно разрешават влизането на тези продукти на тяхната територия.

Член 3. Цени

Цените, посочени в интернет каталога, са цени в местна валута, включително всички данъци. Дружеството Stop Mole LLC запазва правото да променя цените си по всяко време, като се има предвид, че цената, указана в каталога на деня на поръчката, ще бъде единствената приложима към клиента. Посочените цени не включват разходите за доставка, които се начисляват допълнително към цената на закупените продукти, като се изчисляват в зависимост от общото тегло на поръчката.

Член 4. Поръчка и начини за плащане

Преди всяка поръчка клиентът има възможност да създаде акаунт. Рубриката за създаване на акаунт е достъпна директно от страничното меню. При всяко посещение клиентът, ако желае да направи поръчка или да види своя акаунт (състояние на поръчките, профил...), трябва да се идентифицира с помощта на тези данни. Дружеството Stop Mole LLC предлага на клиента да поръчва и плаща продуктите си в няколко етапа, с 3 възможности за плащане :

Плащане по банков път : клиентът трябва да се свърже с дружеството Stop Mole LLC по имейл, за да изпрати заявка за оферта. Необходимо е да посочи продуктите, които иска да поръча, куриера, когото иска да избере, своя имейл адрес и телефонен номер, както и адреса си за доставка и фактуриране. След като изпрати заявката си, той получава оферта с координатите на дружеството Stop Mole LLC. Плащането трябва да се извърши в рамките на 30 дни и общата сума трябва да бъде кредитирана на сметката на Stop Mole LLC без банкови такси. При такова плащане клиентът трябва да плати всички банкови такси, свързани с превода. След като сумата бъде кредитирана на сметката на Stop Mole LLC, тя ще обработи поръчката.

Сигурно плащане с кредитна карта (чрез системата Stripe) : клиентът избира продуктите, които иска да поръча, в "количката", променя ако е необходимо (количество, референции...), проверява адреса за доставка или въвежда нов. След това се изчисляват разходите за доставка и се предлагат на клиента, както и името на куриера и приблизителния срок за доставка. След това клиентът преминава към плащане. Накрая, клиентът се пренасочва към защитения интерфейс на Stripe, за да въведе в безопасност референциите на кредитната си карта. Ако плащането бъде прието, поръчката се записва и договорът се счита за окончателно сключен. Плащането с кредитна карта е необратимо.

Потвърждението на поръчка означава приемане на настоящите условия за продажба, признаване на тяхната пълна известност и отказ от противоречивите условия за закупуване. Всички предоставени данни и записаните потвърждения се считат за доказателство за сделката. Ако клиентът има имейл адрес и го е посочил в поръчката си, Stop Mole LLC ще му изпрати по имейл потвърждение за записването на поръчката му.

Ако клиентът иска да се свърже с дружеството Stop Mole LLC, той може да го направи чрез писмо на следния адрес : Stop Mole LLC, 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Съединени щати; чрез имейл на следния адрес : contact@stopmole.co

Член 5. Клауза за запазване на собствеността

Дружеството Stop Mole LLC запазва пълната си собственост върху продуктите, продадени, до пълното покритие на цената, включително основната цена, таксите и данъците.

Член 6. Право на отказ

Клиентът разполага с срок от тридесет работни дни, започващи от момента на доставката на поръчката му, за да упражни правото си на отказ и да върне продукта на продавача за замяна или възстановяване на цената, без да му се налагат никакви санкции.

Член 7. Доставка

Доставките се извършват на адреса, указан в поръчката, който трябва да бъде в зоната, предварително договорена. Поръчките се изпълняват от избрания от клиента куриер, услугата е с проследяване и предаване без подпис. Сроковете за доставка се предоставят само като ориентировъчна информация; ако те надвишат тридесет дни от деня на поръчката, договорът за продажба може да бъде разорен и клиентът да бъде възстановен. Дружеството Stop Mole LLC ще предостави на клиента чрез имейл номер за проследяване на пратката му. Клиентът се доставя на своя дом от куриера. При отсъствие на клиента, той ще получи известие за пропускане от куриера си, което ще му позволи да пренареди доставката на поръчаните продукти в срок, указан от услугите за доставка. Рисковете, свързани с транспорта, са за сметка на купувача, след като артикулите напуснат помещенията на дружеството Stop Mole LLC. Купувачът трябва да провери състоянието на опаковката на стоката и нейното съдържание при доставка, в присъствието на куриера. В случай на щети по време на транспортирането, всяко протестуване трябва да се предяви пред куриера в срок от три дни след доставката.

Член 8. Гаранция

Всички продукти, предоставени от дружеството Stop Mole LLC, са обект на гаранция. В случай на несъответствие на продаден продукт, той може да бъде върнат на дружеството Stop Mole LLC, което ще го приеме, замени или възстанови цената му. Всички претенции, искания за размяна или възстановяване трябва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес : Stop Mole LLC, 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Съединени щати, в срок от тридесет дни след доставката.

Член 9. Отговорност

Дружеството Stop Mole LLC, в процеса на дистанционна продажба, носи само задължение за средства. Неговата отговорност не може да бъде ангажирана за вреда, произтичаща от използването на интернет, като загуба на данни, проникване, вирус, прекъсване на услугата или други непредвидени проблеми.

Член 10. Интелектуална собственост

Всички елементи на уебсайта са и остават интелектуална собственост и изключителна собственост на дружеството Stop Mole LLC. Никой не е отпуснат да възпроизвежда, експлоатира или използва по какъвто и да е начин, дори частично, елементи на уебсайта, било то като снимка, лого, визуално или текст.

Член 11. Лични данни

Дружеството Stop Mole LLC се ангажира да запази поверителността на информацията, предоставена от купувача, който може да предаде за използването на определени услуги. Потребителят има право на достъп, промяна и изтриване на информацията, която го засяга. Той може да направи това по всяко време чрез писмо на следния адрес : Stop Mole LLC, 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Съединени щати.

Член 12. Уреждане на спорове

Настоящите условия за дистанционно продаване подлежат на закона, в сила в Съединени щати. За всички спорове или съдебни противоречия съдът с компетентност ще бъде този в Wilmington.

Член 13. Контакти

Stop Mole LLC
800 N King Street
Suite 304 1011
Wilmington, DE 19801
Съединени щати